Img

O festivalu

Historie

Festival BiGy Fest původně vznikl jako benefiční akce na podporu Biskupského gymnázia v Letovicích. Nápadu na uspořádání festivalu předcházela petice nazvaná Chceme BiGy v Letovicích, ke které se během tří dnů na internetu a v ulicích přidalo přibližně 2000 lidí.

Po zamítavém stanovisku zřizovatele však nakonec došlo v roce 2012 ke zrušení BiGy Letovice a první ročník festivalu se tak stal jistou formou rozloučení se s touto školou. Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář, prostory letovického zámku pak bezplatně propůjčil jeho majitel Bohumil Vavříček.

Festival měl nakonec úspěch. Velký počet návštěvníků, vysoká úroveň programu a neobvyklá atmosféra dodaly organizátorům novou energii. Rok poté se konal druhý ročník festivalu.

Na troskách gymnázia tedy začalo pomalu vyrůstat něco nového… V prosinci roku 2013 skupinka bývalých studentů BiGy Letovice a jejich přátel zejména z letovického skautu založila vlastní občanské sdružení PaLetA (Paleta Letovických Aktivit), které pořádá kulturní a charitativní akce. Myšlenka nyní již zaniklé školy tak zůstala zachována a pod heslem optima fide působí i nadále.

Charakter festivalu

Hlavní ideou festivalu je vytvoření opravdové inkluzivní společnosti - kde se každý jednotlivec cítí příjemně, svobodně a rovnocenně. Návštěvníkům nabízíme velmi pestrý program, který dohromady vytváří harmonický celek.

Hlavní stage je vyhrazena pro kapely. Kritériem pro výběr účinkujících je zejména kvalita a jedinečnost interpretů. Tradičně jsou na festivalu zastoupeny žánry jazz, folk, gypsy, flamenco, blues, hip hop a nejrůznější formy elektronické hudby. Vedlejší stage je výhradně v režii DJs. Naší snahou je, aby každý ročník festivalu měl také duchovní rozměr. Proto zveme zajímavé duchovní autority (např. Marek Orko Vácha, Zbigniew Czendlik apod.).

Samozřejmostí je také bohatý a kvalitní doprovodný program. Pro malé děti dětský koutek nebo skákací hrad, pro starší pak tematicky zaměřený workshop (např. Cool-DJ- School), stolní fotbálek, stanoviště s aktivitami v režii letovických skautů, keramická dílna Masarykovy střední školy Letovice, prezentace loveckého psa apod.

Do organizace festivalu zapojujeme klienty letovické Diakonie. Zpravidla předávají vystupujícím na pódiu dárek, který jim sami vyrobili, po celou dobu festivalu pak mají možnost prezentovat své výrobky v prodejním stánku. Každý ročník má navíc benefiční charakter (např. nákup školních pomůcek pro žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí, vyhotovení busty Václava Havla pro město Letovice).

Ze všech těchto charakteristik pramení nezaměnitelné klima festivalu, který vytváří prostor pro setkání lidí mladých duchem a pro prezentaci neotřelých uměleckých projektů.

Další informace

Program

Sponzoři