Charakter festivalu

Hlavní ideou BiGy Festu je vytvoření opravdové inkluzivní společnosti – kde se každý jednotlivec cítí příjemně, svobodně a rovnocenně. Návštěvníkům nabízíme velmi pestrý program, který dohromady vytváří harmonický celek.

Hlavní stage je vyhrazena pro kapely. Kritériem pro výběr účinkujících je zejména kvalita a jedinečnost interpretů. Tradičně jsou na festivalu zastoupeny žánry jazz, folk, gypsy, flamenco, blues, hip hop a nejrůznější formy elektronické hudby. Vedlejší stage je výhradně v režii DJs.

Jsme moc rádi a vážíme si toho, že BiGy Fest každoročně moderuje Ester Janečková, která svým milým a přirozeným projevem dotváří celkovou atmosféru festivalu.
Jsme moc rádi a vážíme si toho, že BiGy Fest každoročně moderuje Ester Janečková, která svým milým a přirozeným projevem dotváří celkovou atmosféru festivalu.

Samozřejmostí BiGy Festu je také bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie, jehož smyslem je umožnit rodinám s dětmi navštívit kvalitní hudební produkci tak, aby se celá rodina dobře zabavila a mohla si celou akci opravdu užít. Tradičně se jedná o dětský koutek, skákací hrad, divadélko, tematicky zaměřené workshopy (např. Cool-DJ-School, fyzikální pokusy), 3D realitu, stolní fotbálek, kreativní kadeřnictví, stanoviště s aktivitami v režii letovických skautů, prezentaci loveckého psa apod.

Do organizace festivalu zapojujeme místní spolky (Junák Letovice, ELIM, MC Veselý Paleček), zejména pak klienty místní Diakonie.

Jsme eko :-). Již od prvních ročníků jsme šetrní k přírodě. V areálu festivalu jsou rozmístěny odpadkové koše na tříděný odpad. Také Zámecká restaurace používá zálohované kelímky.

Každý ročník BiGy Festu má benefiční charakter (např. nákup školních pomůcek pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, výtvarná výzdoba interiéru Nemocnice Letovice, vyhotovení busty Václava Havla pro město Letovice aj.).

BiGy fest je hlavně o setkávání ...

Ze všech těchto charakteristik pramení nezaměnitelné klima festivalu, který vytváří prostor pro setkání lidí mladých duchem a pro prezentaci neotřelých uměleckých projektů.

areál

Festival se odehrává ve zrekonstruovaných prostorách zámecké jízdárny.

Obě stage jsou kryté, takže hudební produkci nenaruší ani nepříznivé počasí :-).
Hlavní stage se nachází přímo v prostorách jízdárny, DJ Stage ve stanu na nádvoří.

Nádvoří je dějištěm doprovodného programu a také místem občerstvení.

Občerstvení zajišťuje především Zámecká restaurace.

Oblíbená prezentace loveckého psa pro děti se odehrává v zámeckém parku.

pořadatel

Spolek PaLetA je významným hybatelem
a činitelem kulturního života na Letovicku.

Kromě BiGy Festu pořádá řadu jiných kulturních (koncerty: Ondřej Pivec, Bára Zmeková), společensko-vzdělávacích (besedy: Tomáš Sedláček, Zbigniew Czendlik, Marek Orko Vácha, Luděk Navara), vzpomínkových (Vzpomínka na 17. listopad), komunitních (Restaurant Day, River Side Session) a charitativních (projekty: Kino v klidu, Adopce na blízko, Polévka pro chudé a bohaté, nábory do registru dárců kostní dřeně). V roce 2016 věnoval spolek městu bustu V. Havla, stojí za vznikem nového parčíku u busty.

Dobrovolnická (nehonorovaná) práce jednotlivých členů spolku PaLetA při přípravách (dramaturgie, produkce) BiGy Festu významně snižuje náklady na festival.

praktické informace!

doprava

parkování